Kalender Liturgi Katolik Bulan Juli 2022

Kalender Liturgi Katolik Bulan Juli 2022 – Tahun liturgi adalah perayaan Karya Penyelamatan kita dalam Kristus dalam kurun waktu satu tahun.

Tahun liturgi terdiri dari dua lingkaran kehidupan Yesus, yaitu : lingkaran kelahiran (4 minggu masa Adven dan 2 minggu masa Natal) lingkaran kebangkitan (6 minggu masa Prapaskah dan 7 minggu Masa Paskah) serta 32 atau 33 hari Minggu yang merupakan masa biasa di antara kedua lingkaran tersebut.

Kalender Liturgi Katolik Bulan Juli 2022
Kalender Liturgi Katolik Bulan Juli 2022

Tahun liturgi dimulai dari Minggu Pertama Adven dan berakhir pada Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam.

Informasi yang disediakan antaralain:

  • Bacaan Hari ini, Bacaan Harian, Ayat Hari Ini, Injil Hari Ini
  • Renungan Hari Ini, Kotbah Hari Ini
  • Gambar Ayat Kristen Katolik Hari Ini
  • Peringatan Hari Ini
  • Warna Liturgi Ekaristi Hari Ini

Cara Membaca Kalender Liturgi Katolik

  • Contoh Membaca Kalender Liturgi.

16 Januari 2010,

Hari Minggu Biasa II (H). E Kem Syah. BcE Yes. 49:3,5-6; Mzm. 40:2,4ab,7-8a, 8b-9,10; 1Kor. 1:1-3; Yoh. 1:29-34. O AllTuh. BcO Rm. 4:1-2

Cara membacanya:

a. Liturgi diambil dari hari Minggu tanggal 16 Januari 2010. Hari Minggu tsb termasuk dalam Masa Biasa, urutan ke-2. Catatan, dalam masa biasa terkadang juga ada hari raya atau pesta yang bisa menggeser kedudukan hari Minggu Biasa (Ump. Minggu 14 Agustus 2010 – Hari Raya SP Maria diangkat ke Surga).

b. Kode (H) adalah kode warna liturgi, yaitu singkatan dari Hijau.

c. E Kem Syah, artinya dalam perayaan perjamuan Ekaristi diwajibkan ada lagu Kemuliaan dan doa Syahadat (Aku Percaya).

d. BcE, Bacaan Ekaristi, maksudnya adalah daftar bacaan dan mazmur Tanggapan di dalam perayaan Ekaristi tersebut.

e. O AllTuh, Ibadat Harian dengan Allah Tuhanku (Te Deum), merupakan madah pujian untuk berterima-kasih. Dinyanyikan dalam ibadat Bacaan setiap hari Minggu atau Hari Raya dan Pesta. Termasuk oktaf Paskah dan Natal. Juga dalam tradisi untuk Ibadat Sore pada akhir tahun (31 Desember), pada saat terpilihnya paus baru di Kapel Sistina. Juga dalam penutupan berbagai jenis kapitel.

f. BcO, adalah daftar bacaan untuk ofisi/ibadat bacaan untuk para biarawan.

Kalender Liturgi Katolik Bulan Juli 2022

Jumat, 1 Juli 2022

Hari Biasa
Am. 8:4-6,9-12; Mzm. 119:2,10,20,30,40,131; Mat. 9:9-13.
BcO Neh. 12:27-47.
Warna Liturgi Hijau

Sabtu, 2 Juli 2022

Hari Biasa
Hari Sabtu Imam
Am. 9:11-15; Mzm. 85:9,11-12,13-14; Mat. 9:14-17.
BcO Yes. 59:1-14
Warna Liturgi Hijau

Minggu, 3 Juli 2022

Hari Minggu
Biasa XIV
Yes. 66:10-14c; Mzm. 66:1-3a,4-5,6-7a,16,20; Gal. 6:14-18; Luk. 10:1-12,17-20
BcO Ams. 1:1-7,20-33
Warna Liturgi Hijau

Senin, 4 Juli 2022

Peringatan fakultatif
St. Elisabet dr Portugal
Hos. 2:13,14b-15,18-19; Mzm. 145:2-3,4-5,6-7,8-9; Mat. 9:18-26.
BcO Ams. 3:1-20.
Warna Liturgi Hijau

Selasa, 5 Juli 2022

Peringatan fakultatif
St. Antonius Maria Zakkaria
Hos. 8:4-7,11-13; Mzm. 115:3-4,5-6,7ab-8,9-10; Mat. 9:32-38.
BcO Ams. 8:1-5,12-36.
Warna Liturgi Hijau

Rabu, 6 Juli 2022

Peringatan fakultatif
St. Maria Goretti
Hos. 10:1-3,7-8,12; Mzm. 105:2-3,4-5,6-7; Mat. 10:1-7.
BcO Ams. 9:1-18.
Warna Liturgi Hijau

Kamis, 7 Juli 2022

Hari Biasa
Hos. 11:1b,3-4,8c-9; Mzm. 80:2ac,3b,15-16; Mat. 10:7-15.
BcO Ams. 10:6-32.
Warna Liturgi Hijau

Jumat, 8 Juli 2022

Hari Biasa
Hos. 14:2-10; Mzm. 51:3-4,8-9,12-13,14,17; Mat. 10:16-23.
BcO Ams. 15:8-30; 16:1-9.
Warna Liturgi Hijau

Sabtu, 9 Juli 2022

Peringatan fakultatif
Pfak St. Gregorius Grassi, St. Agustinus Zhao Rong
Yes. 6:1-8; Mzm. 93:1ab,1c-2,5; Mat. 10:24-33.
BcO Ams. 31:10-31
Warna Liturgi Hijau

Minggu, 10 Juli 2022

Hari
Minggu Biasa XV
Ul. 30:10-14; Mzm. 69:14,17,30-31,33-34,36ab,37 atau Mzm. 19:8,9,10,11; Kol. 1:15-20; Luk. 10:25-37.
BcO Ayb. 1:1-22
Warna Liturgi Hijau

Senin, 11 Juli 2022

Peringatan Wajib
St. Benediktus
Yes. 1:11-17; Mzm. 50:8-9,16bc-17,21,23; Mat. 10:34�11:1;
BcO Ayb. 2:1-13
Warna Liturgi Putih

Selasa, 12 Juli 2022

Hari Biasa
Yes. 7:1-9; Mzm. 48:2-3a,3b-4,5-6,7-8; Mat. 11:20-24.
BcO Ayb. 3:1-26
Warna Liturgi Hijau

Rabu, 13 Juli 2022

Peringatan fakultatif
St. Henrikus
Yes. 10:5-7,13-16; Mzm. 94:5-6,7-8,9-10,14-15; Mat. 11:25-27.
BcO Ayb. 4:1-21.
Warna Liturgi Hijau

Kamis, 14 Juli 2022

Peringatan fakultatif
St. Kamillus dr Lellis
Yes. 26:7-9,12,16-19; Mzm. 102:13-14ab,15,16-18,19-21; Mat. 11:28-30.
BcO Ayb. 5:1-27.
Warna Liturgi Hijau

Jumat, 15 Juli 2022

Peringatan Wajib
St. Bonaventura
Yes. 38:1-6,21-22,7-8; MT Yes. 38:10,11,12abc,16; Mat. 12:1-8;
BcO Ayb. 6:1-30.
Warna Liturgi Putih

Sabtu, 16 Juli 2022

Peringatan fakultatif
St. Maria dr Gunung Karmel
Mi. 2:1-5; Mzm. 10:1-2,3-4,7-8,14; Mat. 12:14-21.
BcO Ayb. 7:1-21
Warna Liturgi Hijau

Minggu, 17 Juli 2022

Hari Minggu
Biasa XVI
Kej. 18:1-10a; Mzm. 15:2-3ab,3cd-4ab,5; Kol. 1:24-28; Luk. 10:38-42.
BcO Ayb. 11:1-20
Warna Liturgi Hijau

Senin, 18 Juli 2022

Hari Biasa
BcE Mi. 6:1-4,6-8; Mzm. 50:5-6,8-9,16bc-17,21,23; Mat. 12:38-42.
BcO Ayb. 12:1-25
Warna Liturgi Hijau

Selasa, 19 Juli 2022

Hari Biasa
Mi. 7:14-15,18-20; Mzm. 85:2-4,5-6,7-8; Mat. 12:46-50.
BcO Ayb. 13:13�14:6.
Warna Liturgi Hijau

Rabu, 20 Juli 2022

Peringatan fakultatif
St. Apolinaris
Yer. 1:1,4-10; Mzm. 71:1-2,3-4a,5-6ab,15ab,17; Mat. 13:1-9.
BcO Ayb. 18:1-21.
Warna Liturgi Hijau

Kamis, 21 Juli 2022

Peringatan fakultatif
St. Laurensius dr Brindisi
Yer. 2:1-3,7-8,12-13; Mzm. 36:6-7ab,8-9,10-11; Mat. 13:10-17.
BcO Ayb. 19:1-29.
Warna Liturgi Hijau

Jumat, 22 Juli 2022

Pesta
St. Maria Magdalena
Kid. 3:1-4a atau 2Kor. 5:14-17; Mzm. 63:2,3-4,5-6,8-9; Yoh. 20:1,11-18.
BcO Rm. 12:1-21 atau Kol. 3:1-17
Warna Liturgi Putih

Sabtu, 23 Juli 2022

Peringatan fakultatif
St. Birgitta
Yer. 7:1-11; Mzm 84:3.4.5-6a.8a.11; Mat. 13:24-30.
BcO Ayb. 23:1�24:12
Warna Liturgi Hijau

Minggu, 24 Juli 2022

Hari Minggu
Biasa XVII
Kej. 18:20-32; Mzm. 138:1-2a,2bc-3,6-7ab,7c-8; Kol. 2:12-14; Luk. 11:1-13.
BcO Ayb. 28:1-28.
Warna Liturgi Hijau

Senin, 25 Juli 2022

Pesta
St. Yakobus Rasul
2Kor. 4:7-15; Mzm. 126:1-2ab,2cd-3,4-5,6; Mat. 20:20-28.
BcO Kis. 5:12-32 atau 1Kor. 1:17�2:5 atau 1Kor. 4:1-16
Warna Liturgi Merah

Selasa, 26 Juli 2022

Peringatan Wajib
St. Yoakim dan Ana, Orangtua Santa Perawan Maria
Sir. 44:1,10-15; Mzm. 132:11,13-14,17-18; Mat. 13:16-17.
BcO Ayb 31:1-23.35-37.
Warna Liturgi Putih

Rabu, 27 Juli 2022

Hari Biasa
Yer. 15:10,16-21; Mzm. 59:2-3,4-5a,10-11,17-18; Mat. 13:44-46.
BcO Ayb. 32:1-6; 33:1-22.
Warna Liturgi Hijau

Kamis, 28 Juli 2022

Hari Biasa
Yer. 18:1-6; Mzm. 146:2abc,2d-4,5-6; Mat. 13:47-53.
BcO Ayb. 38:1-30; 40:1-5
Warna Liturgi Hijau

Jumat, 29 Juli 2022

Peringatan Wajib
St. Marta, Maria dan Lazarus
1 Yoh. 4:7-16; Mzm. 34:2-3,4-5,6-7,8-9,10-11; Yoh. 11:19-27 atau Luk. 10:38-42.
BcO Ayb. 40:6-24; 42:1-6.
Warna Liturgi Putih

Sabtu, 30 Juli 2022

Peringatan fakultatif
St. Petrus Krisologus
Yer. 26:11-16,24; Mzm. 69:15-16,30-31,33-34; Mat. 14:1-12.
BcO Ayb. 42:7-17
Warna Liturgi Hijau

Minggu, 31 Juli 2022

Hari Minggu
XVIII Biasa
Pkh. 1:2; 2:21-23; Mzm. 90:3-4,5-6,12-13,14,17; Kol. 3:1-5.9-11; Luk. 12:13-21.
BcO Ob. 1-21.
Warna Liturgi Hijau

Leave a Comment